Date:9 am, June 16, 2017

Place:Second Court of the Supreme People’s Court

Case:Contract dispute between Taizhou-based Kunmao Real Estate Co, Ltd, Zhang Huamao, Huang Heng, Lin Weishuan, He Qiming, He Pinguang and Taizhou-based Xinhe Real Estate Co, Ltd