Home> Scheduled Hearings

 • Liability dispute between China Galaxy Investment Co., Ltd and Gansu Taipingyang Law Firm Ltd

  Date: 3 pm, Dec 11, 2018

  Place: Twelfth Court of the Sixth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Execution dispute between Zhongguo Changcheng Asset Management Ltd, Li Hua, Ningxia Woerde Industry Ltd and Ningxia Qinyi Industry Ltd

  Date: 9 am, Dec 10, 2018

  Place: Tenth Court of the Sixth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Dispute between Xihongli Plastic Production Ltd and Human Resources and Social Security Bureau of the Lanzhou city, Gansu province and Zhao Tiaoxiang

  Date: 9 am, Dec 10, 2018

  Place: Twelfth Court of the Sixth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Contract dispute between Wuxi Wanjian Real Property Ltd, Xinhua China Trust Co., Ltd, Fujian Xinxin Real Property Ltd, Ye Xinnian, Wang Boyao and Wang Jingchun

  Date: 2:30 pm, Dec 10, 2018

  Place: Second Court of the Fifth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Contract dispute between Xiamen-based Shiqiaoxiang Machine Industry Ltd, Chen Dongyi, Yan Mingjian, Xiamen Xiagong Machine Ltd, Yingtan Xiagong Machine Sale Service Ltd, Huang Xiuhua, Lin Yuezhu, Zhang Xiaoye, Shen Mingzhi, Gui Bihui, Zhuang Li and Zhang Qi

  Date: 2:30 pm, Dec 10, 2018

  Place: Fourth Court of the Third Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Loan contract dispute between Kang Xiaoqiang, Zhang Ruixiang, Shanxi Xinfutang Pharmaceutical Ltd and Zhang Lipeng

  Date: 9 am, November 23, 2018

  Place: The Grande Chamber of Fourth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Engineering construction contract dispute between Chongqing Tianzi Industry Ltd, Xining Branch of Chongqing Tianzi Industry Ltd, Xiong Shanlin, Qinghai Yunhai Environmental Service Ltd

  Date: 9 am, November 23, 2018

  Place: Tenth Court of the Sixth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Equity transfer dispute between Lu Chao, Langfang Yanyang Food and Oil Ltd, Xiang Pengfei, Xiang Dong, Tian Shufen, Chen Yongle and Langfang Xiangyuan Real Property Ltd

  Date: 9 am, November 23, 2018

  Place: Seventh Court of the Supreme People’s Court