Date:9 am, Apr 18, 2019

Place:Fourth Court of the Third Circuit Court of the Supreme People’s Court

Case:Contract dispute between Jiangsu branch of China Orient Asset Management Co., Ltd., Jiangsu Dacheng Real Property Ltd, Zhangjiagang Dacheng Textile Machinery Co., Ltd., Chen Bin, Chen Zhida, Xu Huifen, Wu Dong and Wu Jianhong