Date:9 am, September 28, 2018

Place:Fourth Court of the Supreme People’s Court

Case:Equity transfer dispute between Xia Jun, Zhang Guiping, Pu Jun, Lu Weibing, Wang Hongtao, Xian-based Zhongsen Pharmacy Co, Ltd and Xian-based Lantai Pharmacy Co, Ltd