Home> Scheduled Hearings

 • Sales contract dispute between Shanxi Coke Group Domestic Trade Co, Ltd, Shanghai Huaneng E-commerce Co, Ltd (formerly Shanghai Huaneng Import & Export Co, Ltd) and Shanxi Yuci-based Changxing Coking Co, Ltd

  Date: 9 am, Mar 14, 2018

  Place: Grande Chamber of the Fourth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Commission contract dispute between Yunnan-based Haoxin Information Industry Co, Ltd, Shanghai-based Pinjie Anti-Counterfeit Technology Co, Ltd, Yunnan-based Telecommunication Public Information Industry Co, Ltd and Cai Pinjie

  Date: 9 am, Mar 13, 2018

  Place: Second Court of the Fifth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Exploration right assignment contract dispute between Henan-based Tongrun Technology &Trade Co, Ltd, Henan-based Coalbed Methane Development Co, Ltd, China Pingmei Shenma Energy & Chemical Group Co, Ltd, Zhengzhou Coal Industry Group Co, Ltd and Henan Energy and Chemical Industry Group Co, Ltd

  Date: 9 am, Mar 6 2018

  Place: Grande Chamber of the Fourth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Contract dispute between Ganzi Tibetan Autonomous Prefecture Rural Credit Union Co, Ltd, Sichuan-based Keheng Mining Group Co, Ltd, Sino-Union Trust Co, Ltd, Zhongyun Shuntong Financing Guarantee Co, Ltd, Zheng Zheng, Yi Xingwang, Sichuan-based Jinshan Jiatai Mining Co, Ltd, Li Jinsheng, Wu Youmin, Zheng Shi, Shenwan Hongyuan Securities Co, Ltd and Shandong International Trust Co, Ltd

  Date: 9.30 am, Mar 6 2018

  Place: Second Court of the Fifth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Contract dispute between Beijing-based Yangguang Sihai Investment Management Co, Ltd, Shenyang-based Heping District Real Estate Administrative Bureau Heating Co, Ltd, Shenyang Heping District Real Estate Administrative Bureau, and Shenyang Heping District People’s Government

  Date: 9 am, Mar 2, 2018

  Place: Fourth Court of the Second Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Guaranty contract dispute between Yunnan-based City Investment Kunming Real Estate Co, Ltd and Yunnan branch of China Huarong Asset Management Co, Ltd

  Date: 9 am, Mar 1, 2018

  Place: Second Court of the Fifth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Engineering construction contract dispute between Shenyang-based Tianbei Construction and Installation Engineering Co, Ltd and Jilin-based Huojiadian Real Estate Development Co, Ltd

  Date: 9 am, Mar 1, 2018

  Place: Fourth Court of the Second Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Financial loan contract dispute between Zhang Renliang, Peng Chengfu, Ni Fachuan, Sun Shaoding, Sun Liqin, Wenzhou branch of Hengfeng Bank Co, Ltd, Huai’an-based Xilaile Investment Development Co, Ltd, Shanghai-based Xilaile Group Co, Ltd and Xilaile Investment Development Co, Ltd, Feng Yizhong and Yang Chengyi

  Date: 9 am, Mar 1, 2018

  Place: Fourth Court of the Third Circuit Court of the Supreme People’s Court

   |<< Previous Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Page >>|   >>|