Home> Scheduled Hearings

 • Order contract dispute between China First Heavy Industries Co, Ltd and Ganzhou-based Aluminium Industry Co, Ltd

  Date: 15 pm, Jan 19, 2018

  Place: Forth Court of the Third Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Contract dispute between Yong’an-based Yancheng Real Estate Development Co, Ltd, Zheng Yaonan, Yuandong (Xiamen) Real Estate Development Co, Ltd and Gao Lizhen

  Date: 9 am, Jan 19, 2018

  Place: Forth Court of the Third Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Financial loan contract dispute between Liulin-based Hongsheng Jude Coal Co, Ltd, Shanxi-based Hongsheng Energy Development Investment Group Co, Ltd, Qu Quanda, Feng Yingying, Shanxi-based Puda Coal Group Co, Ltd, Shanxi-based Zhenxiang Energy & Investment Co, Ltd and Huarong International Trust Co, Ltd

  Date: 9 am, Jan 18, 2018

  Place: Sixth Court of the Supreme People’s Court

 • Contract dispute between Beijing-based Zhujiang Investment Development Co, Ltd, Ouyi Muao (Beijing) Investment Management Co, Ltd and Ouyi Muao Telaisi Business Management Co, Ltd

  Date: 9 am, Jan 18, 2018

  Place: Fifth Court of the Supreme People’s Court

 • Finance lease contract dispute between Beijing Jianlong Heavy Industry Group Co, Ltd, Great Wall Financial Leasing Co, Ltd, Qingdao Yangfan Shipbuilding Co, Ltd and Qingdao Shipyard Co, Ltd

  Date: 9 am, Jan 18, 2018

  Place: Third Court of the Supreme People’s Court

 • Engineering construction contract dispute between Mu Jieyi, Qinhuangdao-based Jiawei Engineering construction Co, Ltd and Qinhuangdao City Shanhaiguan District Shihe Town Mengjiadian Village Villager Committee

  Date: 9 am, Jan 18, 2018

  Place: Fourth Court of the Supreme People’s Court

 • Property damage compensation dispute between Shanghai-based Xuzhong Warehousing Co, Ltd, Shanghai-based Nuoben Trading Group Co, Ltd, Taizhou-based Pengfeng Metal Co, Ltd, Wang Cheng, Wang Dan, Wang Yide, Jiang Zhaoling and Shanghai-based Hongzhuo Warehousing Co, Ltd

  Date: 9 am, Jan 18, 2018

  Place: Grand Chamber of the Fourth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Third-party execution dispute between Yuan Fengyou, Baishan-based Liyuan Mining Co, Ltd, Peng Xiuwen, Baishan-based Jiangyuan District Shenlong Mining Group Co, Ltd, Baishan-based Jiangyuan District Jinze Coal Co, Ltd, Baishan-based Jiangyuan District Shenlong Gangue Sintering Hollow Brick Co, Ltd and Baishan-based Lixin Hardware Co, Ltd

  Date: 9.30 am, Jan 16, 2018

  Place: Second Court of the Second Circuit Court of the Supreme People’s Court

   |<< Previous Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Page >>|   >>|