Home> Scheduled Hearings

 • Loan contract dispute between Taiyuan Yingze East Street branch of Jinshang Bank Co, Ltd, Siziwang Banner-based Jiahui Silicon Co, Ltd, Jiexiu-based Mianshan Scenic Zone Development Co, Ltd, Shanxi-based Sanjia New Energy Technology Group Co, Ltd, Shanxi-based Luxin Energy Group Co, Ltd, Cao Yulian, Yan Xiangmei, Yan Chunmei, Yan Dongmei, Yan Huihui, Bu Jingwen, Yan Huiguang, Guo Qiumei, Guo Liwei, Wang Mei and Guo Chunyan

  Date: 14.30 pm, June 19, 2018

  Place: Grande Chamber of the Fourth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Contract dispute between Qinghai branch of National Development Bank and Qinghai-based Haorun Trading Co, Ltd

  Date: 9 am, June 15, 2018

  Place: Twelfth Court of the Sixth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Engineering construction contract dispute between Gansu-based Kaida Investment Management Co, Ltd, Shi Yongli and Gansu No.2 Construction Engineering Group Co, Ltd

  Date: 9 am, June 15, 2018

  Place: Tenth Court of the Sixth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Contract dispute between Hainan-based Nanyang Real Estate Co, Ltd, Hainan-based Chenggong Investment Co, Ltd, Nanyang-based Shipping Group Co, Ltd, Hainan-based Jincan Trading Co, Ltd and Chen Lin

  Date: 9 am, June 15, 2018

  Place: Grande Chamber of the Fourth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Property damage compensation dispute between Xinjiang-based Xinye State-owned Asset Management Group Co, Ltd, Niu Guoliang, Dai Wei, Yang Jizhong, Ma Liqun, Xinjiang-based Ruida Real Estate Development Co, Ltd, Xinjiang Wind Energy Co, Ltd and China United Asset Appraisal Group Co, Ltd

  Date: 15 pm, June 14, 2018

  Place: Twelfth Court of the Sixth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Exploration right dispute between Guizhou-based Fanjingshan Manganese Co, Ltd and Guizhou-based Songtao Taifeng Mining Co, Ltd

  Date: 9.30 am, June 14, 2018

  Place: Fourth Court of the Fifth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Engineering construction contract dispute between Qinghai Engineering Construction General Contracting Co, Ltd, Wang Zhongcheng, Hong Yunbin and Wang Qibo

  Date: 9 am, June 14, 2018

  Place: Twelfth Court of the Sixth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Private lending dispute between Fan Zhiling, Weihai-based Yonglong Construction Project Management Co, Ltd and Baotou-based Longxi Real Estate Co, Ltd

  Date: 9 am, June 14, 2018

  Place: Fourth Court of the Supreme People’s Court