Home> Scheduled Hearings

 • Equity transfer dispute between Lantong Asset Management Ltd, China Agriculture Development Key Construction Fund Co., Ltd and the people’s government of Hantai district, Hanzhong city

  Date: 9 am, Apr 25, 2019

  Place: Third Court of the Sixth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Water freightage contract dispute between Puji International Shipping Agency (China) Ltd, Binlang International Ltd and Ningbo branch of Puji International Shipping Agency (China) Ltd

  Date: 9 am, Apr 25, 2019

  Place: Third Court of the Supreme People’s Court

 • Engineering construction contract between Tianjin Huixin Real Property Development Ltd and China Railway Construction Group Co., Ltd

  Date: 9 am, Apr 25, 2019

  Place: Sixth Court of the Supreme People’s Court

 • Financial loan dispute between Foshan branch of Industrial Bank Co., Ltd, Southernpec Ltd, Yao Zhuangwen, Xiao Liangping, Chen Bin, Ye Guoxiang, Li Yanling, Liu Hong, Xiao Kaitao, Yang Ying, Qu Shaohao, Deng Jingning, Mo Zhihui, Fujian-based Southerpec Ltd

  Date: 9 am, Apr 25, 2019

  Place: First Court of the First Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Engineering construction contract between Sichuan No 1 Construction Ltd and Zhaotong-based Taidou Real Property Ltd

  Date: 9 am, Apr 25, 2019

  Place: Second Court of the Fifth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Insurance contract dispute between Ningxia branch of China Pacific Insurance (Group ) Co., Ltd and Helan Jiutianyuan Rubber Ltd

  Date: Fifth Court of the Sixth Circuit Court of the Supreme People’s Court

  Place:

 • Engineering contract dispute between Fuan Jingdian Real Property Ltd and CSCEC Strait Construction and Development Co., Ltd

  Date: 2:30 pm, Apr 25, 2019

  Place: Fourth Court of the Third Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Patent dispute between VMI Holland B.V., Gubo (Qunshan) Tyre Ltd and Sachi Huachen Mechanism (Suzhou) Ltd

  Date: 2:30 pm, Apr 25, 2019

  Place: Ninth Court of the Intellectual Property Court of the Supreme People’s Court