Home> Scheduled Hearings

 • Real estate development contract dispute between Chongqing Hengsen Industry Group Co, Ltd and Sichuan-based Zhongtuo Real Estate Co, Ltd

  Date: 9 am, August 17, 2017

  Place: Tenth Court of the Sixth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Contract dispute between Shanghai Jiashu Construction Project Co, Ltd, Kunshan-based Lingdi Real Estate Development Co, Ltd, Gaoyuan Shareholding Co, Ltd, Li Peng, Guo Yanping, Li Wei, Li Haihong, Li Jing, Li Hong, He Sulan, Li Baoxu and Wang Jing

  Date: 9 am, August 17, 2017

  Place: Fourth Court of the Second Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Saving deposit contract dispute between Jinan branch of Bank of Tianjin Co, Ltd, Union Asset Management Co, Ltd, Bank of Jiangsu Co, Ltd and China Guangfa Bank Co, Ltd

  Date: 9 am, August 17, 2017

  Place: Sixth Court of the Supreme People’s Court

 • Partnership agreement dispute between Fugu county-based Wantaiming Coal Co, Ltd, Fugu county-based Fuli Coalification Co, Ltd, Fugu County Miaogoumen Town Xinghuopan Village Xinghuopan Villager Group

  Date: 9 am, August 17, 2017

  Place: Fourth Court of the Supreme People’s Court

 • Service contract dispute between Qinghai-based Pusheng Mining Co, Ltd, Xinghai County-based Ziying Mining Co, Ltd, Cai Fusheng and Zhang Tao

  Date: 14 pm, August 17, 2017

  Place: Tenth Court of the Sixth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Sales contract dispute between Wuxi City Greatwall Wire & Cable Co, Ltd and Erdos-based Junzheng Energy and Chemical Co, Ltd

  Date: 9 am, August 16, 2017

  Place:

 • Real estate development contract dispute Yanji City Yilan County Beida Villagers’ Committee and between Yanbian-based Xixin Real Estate Development Co, Ltd

  Date: 14.30 pm, August 15, 2017

  Place: Second Court of the Second Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Engineering construction contract dispute between Harbin branch of China National Real Estate Development Group Co, Ltd and Jiangsu Suzhong Construction Group Co, Ltd

  Date: 14.30 pm, August 10, 2017

  Place: Second Court of the Second Circuit Court of the Supreme People’s Court