Home> Scheduled Hearings

 • Engineering construction contract dispute between China Railway 20 Bureau Group Co, Ltd, Ningxia-based Baota Energy Chemical Industry Group Co, Ltd and Baota Petrochemical Group Co, Ltd

  Date: 9 am, September 11, 2018

  Place: Tenth Court of the Sixth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Forest administrative management dispute between Zhushan village of Tonglian community of Liantangao township of Youxian prefecture, the government of Zhuzhou city, the government of Youxian and Dongfeng group of Tonglian community of Liantangao township of Youxian prefecture

  Date: 9 am, September 11, 2018

  Place: Third Court of the First Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Engineering construction contract dispute between Weihai Shengfeng Real Property Co, Ltd and Quanzhou-based Fengze Construction Co, Ltd

  Date: 9 am, September 11, 2018

  Place: Sixth Court of the Supreme People’s Court

 • Dispute between Huang Dongyou, the government of Chongzuo city, the government of Jiangzhou district of Chongzuo city and Huang Zhiqiang

  Date: 2:30 pm, September 11, 2018

  Place: Third Court of the First Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Private loan dispute between Yu Diyang, Zhang Shuguang, Zhang Xiaowu, Zhang Tong and Baoji-based Xibu Jindequan Industry and Trade Co, Ltd

  Date: 3 pm, September 11, 2018

  Place: Tenth Court of the Sixth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Land registration dispute between Boyang group of Meijian village committee of Longmei township of Haifeng prefecture, the government of Haifeng prefecture, Haifeng National Land Resources Bureau and Meilong Farm of Guangdong prefecture

  Date: 9 am, September 10, 2018

  Place: First Court of the First Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Contract dispute between Hongdao block office of Yangcheng district of Qingdao city, Qingdao Qiangxi Hongda Sport Entertainment Co, Ltd, Sichuan Hongda Group Co, Ltd, Chengyang office of Qingdao National Land Resources and Real Property Management Bureau, the government of Yangcheng district of Yangcheng city and Qingdao Hi-Tec Industry Development Area

  Date: 9 am, September 10, 2018

  Place: Sixth Court the Supreme People’s Court

 • Dispute between Wei Xinxi, Guo Guilian, Su Yuzhen, the government of Nanjiang district of Nanning city and Pingxi village committee of Fujianyuan block office of Nanjiang district of Nanning city

  Date: 10:30 am, September 10, 2018

  Place: First Court of the First Circuit Court of the Supreme People’s Court