Home> Scheduled Hearings

 • Dispute between Liang Yonghuan and the government of Wuhan city

  Date: 3 pm, September 12, 2018

  Place: Grand Chamber of Fourth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Compensation dispute between Qinghai-based Chuangye Group Co, Ltd, Shenzhen Tonglilai Industry Co, Ltd and Guangdong-based Haozheng biding Co, Ltd

  Date: 2 pm, September 12, 2018

  Place: Twelfth Court of the Sixth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Loan dispute between Shandong-based Huinuo Pharmacy Co, Ltd, Huang Xianping, Wang Zhong, Yang Hua, Zhonghang Trust Share Holding Co, Ltd, Zhejiang Yimin Pharmacy Co, Ltd, Jiujiang-based Jiasheng Grain and Cooking Oil Co, Ltd, Jiujiang-baded Yuanfeng Real Property Co, Ltd, Zhang Bo, Ning Yumei, Zhang Tao, He Lijuan, Shen Jieji and Zuo Yuxin

  Date: 9 am, September 12, 2018

  Place: Fourth Court of the Third Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Financial loan dispute between Hebi Jinjue Real Property Co, Ltd and Hebi Branch of Zhong Yuan Bank Co, Ltd

  Date: 9 am, September 12, 2018

  Place: Grand Chamber of the Fourth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Trust dispute between Hangzhou Turbine Co, Ltd and Bohai International Trust Co, Ltd

  Date: 9 am, September 12, 2018

  Place: Sixth Court of the Supreme People’s Court

 • Sale contract dispute between Liwu office of Shandong Steel and Iron Co, Ltd and Laiwu-based Gangcheng Wenyuan Business and Trade Co, Ltd

  Date: 9 am, September 12, 2018

  Place: Third Court of the Supreme People’s Court

 • Engineering construction contract dispute between Muaima Shanchuan Mineral Industry Co, Ltd and Qinghai Jinyuan Power Co, Ltd

  Date: 9 am, September 12, 2018

  Place: Tenth Court of the Sixth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Financial loan dispute between Pang Zengshan, Pang Haiqing, Qingdao Haishan Ruihe Real Property Co, Ltd, Qingdao Yushi Wanshan Real Property Co, Ltd and Qingdao Jianan Share Holding Group Co, Ltd

  Date: 9 am, September 12, 2018

  Place: Seventh Court of the Supreme People’s Court