Home> Scheduled Hearings

 • Equity transfer dispute between Henan Longcheng Group Ltd, Xuji Group Ltd, Xuchang Investment Ltd, Henan Longcheng Mineral Industry Ltd and Xuchang-based Xuji Mineral Industry Ltd

  Date: 2:30 pm, Apr 29, 2019

  Place: Sixth Court of the Supreme People’s Court

 • Loan dispute between Henan Zhongmai Group Ltd, Luoyang Zhongmai Real Property Ltd and Wu Xiaoyang

  Date: 9 am, Apr 28, 2019

  Place: Grand Chamber of the Fourth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Contract dispute between Song Yunfeng and Ma Dongsheng

  Date: 9 am, Apr 28, 2019

  Place: Third Court of the Second Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Contract dispute between Ningbo-based Kangdao Medical Equipment Ltd and Jilin Province People’s Hospital

  Date: 9 am, Apr 28, 2019

  Place: Second Court of the Second Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Contract dispute between Wintime Energy Co., Ltd., State Grid International Leasing Company Ltd., Huaying Petrochemical Co, Ltd, Yongtai Group Ltd and Wang Guangxi

  Date: 9 am, Apr 26, 2019

  Place: Sixth Court of the Supreme People’s Court

 • Contract dispute between Chuxiong Baichuan Weiye Real Property Ltd and Haitian Construction Group Ltd

  Date: 9 am, Apr 26, 2019

  Place: Third Court of the Fifth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Contract dispute between Shenzhen-based Liantai Investment Ltd and Shenzhen Airlines Co., Ltd.

  Date: 9 am, Apr 26, 2019

  Place: First Court of the First Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Execution dispute between Xingren-based Zhenxi Coal Mine, Jinsha branch of Bank of Guizhou Ltd and Guizhou Lianyun Mine Ltd

  Date: 9 am, Apr 26, 2019

  Place: Fifth Court of the Supreme People’s Court