Home> Scheduled Hearings

 • Loan contract dispute between Shandong branch of China Cinda Asset Management Co, Ltd, Jiangsu-based Yurun Agricultural Product Group Co, Ltd, Qingdao-based Yurun International Logistics Co, Ltd, Zhu Yicai, Yurun Holdings Group Co, Ltd and Wu Xueqin

  Date: 9 am, June 28, 2018

  Place: Sixth Court of the Supreme People’s Court

 • Stock right transfer dispute between Sun Qiyin, Beijing-based Rongshi Hengda Investment Center, Beijing-based Daji Kangming Medical Equipment Co, Ltd and Daji Group Co, Ltd

  Date: 9 am, June 28, 2018

  Place: Fifth Court of the Supreme People’s Court

 • Contract dispute between Xinghua-based Urban Water Conservancy Investment and Development Co, Ltd, Changcheng Guoxing Financial Lease Co, Ltd, Jiangsu-based Zhenya Special Screw Co, Ltd, Jiangsu-based Taifu Hengtong Special Material Co, Ltd, Jiangsu Financial Leasing Co, Ltd, Jiangsu-based Shenyuan Special Steel Co, Ltd and Gong Youjun

  Date: 15 pm, June 27, 2018

  Place: Twelfth Court of the Sixth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Engineering construction contract dispute between Zhang Hongsheng, Xu Ping’an, Jiangxi Luqiao Engineering Group Co, Ltd and Hubei-based Laogu Expressway Development Co, Ltd

  Date: 9 am, June 27, 2018

  Place: Grande Chamber of the Fourth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Engineering construction contract dispute between Ningxia-based Xinyue Construction Co, Ltd, Hua Jiangang and Lai Huiping

  Date: 9 am, June 27, 2018

  Place: Second Court of the Supreme People’s Court

 • Recourse right dispute between Xiaoyi-based Yixing Chuncheng Commercial Trading Co, Ltd, Qinghai Credit Guaranty Group Co, Ltd, Qinghai-based Baisheng Coal Washing Co, Ltd, Cao Ji, Han Ruifang, Zhang Dongqing and Pang Chunmei

  Date: 9 am, June 27, 2018

  Place: Twelfth Court of the Sixth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • House tenancy contract dispute between Shanghai-based Kunlun Shopping Mall Co, Ltd, Shanghai-based Minghong Investment Co, Ltd, Shanghai-based Kunlun Taiwan Alliance Commercial Co, Ltd

  Date: 9 am, June 27, 2018

  Place: Fifth Court of the Supreme People’s Court

 • Contract dispute between Shaanxi-based Weiji Industrial Co, Ltd, Xi’an-based Jianxiang Industrial Co, Ltd and Cheng Yerong

  Date: 14 pm, June 26, 2018

  Place: Tenth Court of the Sixth Circuit Court of the Supreme People’s Court