Home> Scheduled Hearings

 • Contract dispute between Hui Ruhan, Dafang County Pudi Township Huacheng Colliery, Jiang Rong, Chen Daoyou, Fang Tianshou, Tang Guorong, Li Cheng and Li Li

  Date: 9 am, July 2, 2018

  Place: Second Court of the Fifth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Financial loan contract dispute between Lanzhou-based Zhongrunde Real Estate Co, Ltd, Zhao Feng, Zhang Peng, Song Haiyan, Kongjiaya branch of Lanzhou Rural Commercial Bank Co, Ltd, Lanzhou-based Yifeng Trading Co, Ltd, Wang Zhihe and Zhang Chao

  Date: 9 am, July 2, 2018

  Place: Twelfth Court of the Sixth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Outsider execution dispute lawsuit between Xiong Quanshui, Guangzhou-based Junquan Investment Consultation Co, Ltd, China Tiancheng Group Corporation and China Tiancheng Group Nanfang Corporation

  Date: 9 am, June 29, 2018

  Place: Tenth Court of the Sixth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Mining right transfer contract dispute between Dongguan-based Winnerway Industrial District Co, Ltd, Jin Ronghui, Yi Ying and Weining County-based Jieli Coke Co, Ltd

  Date: 9.30 am, June 29, 2018

  Place: Second Court of the Fifth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Construction land use right land grant contract dispute between Hainan Province Lingshui Li Autonomous County National Territory Resource Bureau, Lingshui-based Haiyun Investment Development Co, Ltd, Hainan Province Lingshui Li Autonomous County People’s Government

  Date: 9 am, June 29, 2018

  Place: First Court of the First Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Loan contract dispute between Ningxia Helan County-based Desheng Microcredit Co, Ltd, Jia Guoping, Wu Guijun, Ningxia Orient Enterprise, Dongfang Tongchang Electrical Equipment (Beijing) Co, Ltd

  Date: 9 am, June 28, 2018

  Place: Twelfth Court of the Sixth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Outsider execution dispute lawsuit between Xiong Quanshui, Guangzhou-based Junquan Investment Consultation Co, Ltd, China Tiancheng Group Corporation and China Tiancheng Group Nanfang Corporation

  Date: 9 am, June 28, 2018

  Place: Tenth Court of the Sixth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Creditor right and debt transfer contract dispute between Hubei-based Hongtu Real Estate Co, Ltd, Ezhou-based Yinping Urban Construction Development Co, Ltd, Hubei-based Shenzhou Real Estate Development Co, Ltd, Shao Chunhua and Xiong Youyuan

  Date: 9 am, June 28, 2018

  Place: Grande Chamber of the Fourth Circuit Court of the Supreme People’s Court