Home> Scheduled Hearings

 • Patent dispute between Beijing Zehua Chemical Engineering Co., Ltd and Chongqing Jianfeng Industrial Group Co., Ltd.

  Date: 9 am, October 30, 2018

  Place: Sixth Court of the Supreme People’s Court

 • Execution dispute between Wang Xiaolei, Shannxi Ruilin Real Property Ltd, Bank of Communications, Shannxi Branch and Sun Jiajun

  Date: 9 am, October 30, 2018

  Place: Fifth Court of the Sixth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Dispute between Wang Tongfu, Wang Xingjiang, Wang Tongcheng, the people’s government of Shapotiou district, Zhongwei city and Haoji village committee, and Xingren township, Shapotou district

  Date: 9 am, October 30, 2018

  Place: Twelfth Court of the Sixth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Private loan dispute between Long Yongsheng, Guizhou Yuanfa Mineral Development Ltd, Shi Hongyi and Mingzhu Micro-finance Ltd

  Date: 9 am, October 30, 2018

  Place: Third Court of the Fifth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Liability dispute between Baoxing-based Baiyu Hydroelectric Ltd, Wuhan-based Valve Water Treatment Machine Ltd, Zhengzhou Bengfa Manufacture Ltd, Guangdong Guangqian Valve Ltd and Chongqing Wukai Valve Ltd

  Date: 9 am, October 30, 2018

  Place: Second Court of the Fifth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Contract dispute between Taiyuan Branch of Shanxi Coal Transportation and Sales Group Co., LTD. and Huarong International Trust Co., LTD.

  Date: 9 am, October 30, 2018

  Place: The Grande Chamber of the Fourth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Financial loan dispute between Liaoning Branch of China Orient Asset Management Co., LTD., Fushen-based Yanfeng Building Materials, Mingda Yihang Enterprises Ltd, Zhao Huagui, Bao Xiaocha, Ye Jinsai, Zhao Kedan, Feng Xuebin and Fan Shuxian

  Date: 9 am, October 30, 2018

  Place: Fourth Court of the Second Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Engineering construction dispute between Jiangsu-based Hongda Construction Group Ltd and Tianjin Airport Second-hand Vehicles Trade Market Ltd

  Date: 9 am, October 30, 2018

  Place: Fifth Court of the Court of the Supreme People’s Court