Home> Scheduled Hearings

 • Engineering construction contract dispute between Qujing Ansha Real Property Group Co, Ltd and CCFED The FiFth Construction and Engineering Co, Ltd

  Date: 9 am, September 14, 2018

  Place: Second Court of the Fifth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Contract dispute between Shenzhen-based Yizhifan Trade Co, Ltd, Hou Qingbin, Shenzhen-based Zhaobangji Group Co, Ltd, Shenzhen-based Kangnuofu Investment Development Co, Ltd, Shenzhen-based Li Qiao Investment Co, Ltd and Guangdong Lizhao Electronics Co, Ltd

  Date: 9 am, September 14, 2018

  Place: First Court of the First Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Engineering construction contract dispute between Wison Engineering Group Co, Ltd and Petro China Sichuan Petrochemical Co, Ltd

  Date: 9 am, September 14, 2018

  Place: Third Court of the Fifth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Dispute between Shidetang villagers’ group of Huliao township, the government of Dapu prefecture, the government of Meizhou city, Yang Shaoli, Luo Furong, Yang Xiaolan and He Qin Hui

  Date: 10:30 am, September 14, 2018

  Place: Second Court of the First Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Trust dispute between China Huadian Captical Holdings Co, Ltd and Chang’an Trust Co, Ltd

  Date: 9 am, September 13, 2018

  Place: Fifth Court of the Supreme People’s Court

 • Contract dispute between Shabby Areas Restoration Center of Jinjiang in Chengdu city and Huai’an- based Longhao Real Property Co, Ltd

  Date: 9 am, September 13, 2018

  Place: Second Court of the Fifth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Contract dispute between Yueyang-based Youxie Real Property Co, Ltd, Zhou Qianfeng and Yueyang-based Huajie Property Management Co, Ltd

  Date: 9 am, September 13, 2018

  Place: First Court of the First Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Loan contract dispute between Li Jianmin, Chen Yonggang, Shanxi-based Xiangyu Chemical Industry Co, Ltd, Shanxi-based Huajin Textile and Dyeing Co, Ltd, Jing Yingqiang, Jing Yingjie, Jing Guangcang, Yuncheng-based Fangyuan Micro-finance Co, Ltd and Luo Youdong

  Date: 9 am, September 13, 2018

  Place: Grand Chamber of Fourth Circuit Court of the Supreme People’s Court