Home> Scheduled Hearings

 • Financial loan contract dispute between Gansu-based Jinzhou Real Estate Development Co, Ltd, Gansu-based Zhiyuan Commercial Trading Co, Ltd, Gansu-based Wanyuan Commercial Trading Co, Ltd, Zhang Kai and Lanzhou Qilihe Branch of Bank of Gansu Co, Ltd

  Date: 9 am, July 5, 2017

  Place: Fifth Court of the Sixth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Contract dispute between Xie Qingqin, Fujian Huaxing Group Co, Ltd, Li Yuejin, Changchun Lvyuan District Circulation Enterprise Management Office, Changchun Northeast Asian Logistics Co, Ltd and Wang Wengui

  Date: 9 am, July 4, 2017

  Place: Fourth Court of the Second Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Contract dispute between Gansu-based Beishen Railway Material Co, Ltd, Zhang Qitai, Du Pengling and Gansu-based Zhongkai Commercial and Trading Co, Ltd

  Date: 9 am, July 4, 2017

  Place: Seventh Court of the Supreme People’s Court

 • Financial loan contract dispute between Mianyang-based Yudu Industrial Co, Ltd, Mianyang Branch of Industrial Bank Co, Ltd, Shanghai-based Yudu Investment (Group) Co, Ltd, Sichuan-based Qianfoshan Eco-tourism Development Co, Ltd, Liu Li and Zhang Jun

  Date: 9.30 am, July 4, 2017

  Place: First Court of the Fifth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Contract dispute between Hunan Province Expressway Management Bureau, Hunan Province Expressway Construction and Development Co, Ltd and Shenzhen Branch of China Merchants Bank Co, Ltd

  Date: 9 am, July 3, 2017

  Place: First Court of the First Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Sales contract dispute between Fengdu County-based Fengchi Real Estate Marketing Planning Co, Ltd and Guizhou-based Zunlong Real Estate Development Co, Ltd

  Date: 14.30 pm, July 3, 2017

  Place: First Court of the Fifth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Engineering construction contract dispute between Changsha-based Construction Engineering Group Co, Ltd, Changsha-based Construction Engineering Group No. 2 Co, Ltd, Sinohydro Bureau 8 Co, Ltd and Chen Wenwu

  Date: 9 am, June 29, 2017

  Place: Third Court of the Supreme People’s Court

 • Contract dispute between Fan Wanzhang and Ningxia-based Yuanzhou Mineral Co, Ltd

  Date: 9 am, June 29, 2017

  Place: Sixth Court of the Supreme People’s Court