Home> Scheduled Hearings

 • Contract dispute between Hunan-based Tianhong Coal Co, Ltd, Hunan-based Zhenghao Industrial Co, Ltd, Hengyang Non-tax Revenue Administration Bureau and Hunan Golden Hammer Auctions Co, Ltd

  Date: 9 am, September 8, 2017

  Place: First Court of the First Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Securities trading contract dispute between Ming Zhaoyong, Guiyang Industry Investment Group Co, Ltd and Industrial Securities Co, Ltd

  Date: 14.30 pm, September 8, 2017

  Place: Second Court of the Fifth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Financial loan contract dispute between Yingtan-based Yongsheng Commercial Co, Ltd, Zhongrong International Trust Co, Ltd, Yongsheng Group Co, Ltd, Jinhua-based Yongsheng Commercial and Trading Co, Ltd, Jiang Rongsen and Zheng Guihua

  Date: 9 am, September 7, 2017

  Place: Sixth Court of the Supreme People’s Court

 • Construction land use right contract dispute between Beijing-based Kingbio Biotechnology Co, Ltd, Suizhong-based Kingbio Biotechnology Co, Ltd

  Date: 9 am, September 7, 2017

  Place: Second Court of the Second Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Stock right transfer dispute between Cenxi-based Guoqiang Commercial and Trading Co, Ltd, Feng Song, Li Jiongrong, Feng Weiguo, Feng Yanzhi, Feng Jialong and Zeng Qingzhuang

  Date: 9 am, September 7, 2017

  Place: Second Court of the First Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Partnership agreement dispute between Jin Yongkui, Ao Chengguang, Lu Yunsheng, Weining County Lushan Dashan Colliery of Guizhou-based Fuqiang Shengnengyuan Investment Co, Ltd and Guizhou-based Fuqiang Shengnengyuan Investment Co, Ltd

  Date: 9 am, September 6, 2017 

  Place: Sixth Court of the Supreme People’s Court

 • Sales contract dispute between Qingdao Ruida electronics equipment Co, Ltd and Goldpoly (Quanzhou) Science and Technology Industry Co, Ltd

  Date: 9 am, September 6, 2017

  Place: Fourth Court of the Third Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Sales contract dispute between Xibu Hongguo Coal Trading Co, Ltd, Yunnan-based Jiaying Logistics Co, Ltd, Zhang Yong, Panzhihua-based Xintie Logistics Co, Ltd, Yunnan-based Saiken Trading Co, Ltd, Li Kai, Zeng Li, Sichuan-based Huying Investment Management Co, Ltd and Zhang Jiaming

  Date: 14.30 pm, September 6, 2017

  Place: Second Court of the Fifth Circuit Court of the Supreme People’s Court