Home> Scheduled Hearings

 • Loan contract dispute between Zhang Zhihong, Zuoquan county-based Zhangba Coal Co, Ltd and Fenxi-based Ruitai Energy Group Co, Ltd

  Date: 9 am, July 11, 2017

  Place: Sixth Court of the Supreme People’s Court

 • Financial loan contract dispute between Guizhou-based Langyue Mining Investment Co, Ltd, Jinsha county branch of Bank of Guizhou Co, Ltd, Yulong colliery in Jinsha county of Guizhou-based Langyue Mining Investment Co, Ltd, Wu Wenbin, Lin Mingguang, Zhang Yongkang, Liu Jianfeng, Lin Xiaoming, Wang Xiangping, He Yuanming and Zhang Chaorong

  Date: 9 am, July 11, 2017

  Place: First Court of the Fifth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Private lending dispute between Xiongxian County-based Yongtai Coal Mining Co, Ltd, Qin Peibing, Cao Hongyu and Hubei-based Hongyuan Pharmaceutical Co, Ltd

  Date: 9 am, July 11, 2017

  Place: Grand Chamber of the Fourth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Engineering construction contract dispute between Qinghai-based Haodu Huating Real Estate Development Co, Ltd and Chongqing First Construction Group Co, Ltd

  Date: 9 am, July 7, 2017

  Place: Twelfth Court of the Sixth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Storage contract dispute between South China branch of Shanxi Coal International Energy Group Co, Ltd, Fujian-based Xingda Import and Export Trading Co, Ltd, Beijing-based Ya’ou Trading Group Co, Ltd, Tang Longshuo and Shi Tianling

  Date: 9 am, July 7, 2017

  Place: Fourth Court of the Third Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Distribution scheme execution dispute between Beijing branch of Huaxia Bank Co, Ltd, Beijing Huaxia Pawnshop Co, Ltd, and the Beijing Economic-Technological Development Area branch of China Construction Bank Co, Ltd

  Date: 9 am, July 6, 2017

  Place: Second Court of the Supreme People’s Court

 • Stock right transfer dispute between Henan-based Hongguang Tiandi Industrial Co, Ltd, Henan-based Fukai Real Estate Co, Ltd, Sanya-based Banshan Bandao Investment Co, Ltd, Yan Qi, and Sanya-based Banshan Bandao Investment Co, Ltd

  Date: 9 am, July 6, 2017

  Place: First Court of the First Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Engineering construction contract dispute between Dong Jian, Heilongjiang Province Construction Group Co, Ltd, and the Jiangsu Branch of Heilongjiang Province Construction Group Co, Ltd

  Date: 9 am, July 6, 2017

  Place: Fourth Court of the Third Circuit Court of the Supreme People’s Court