Home> Scheduled Hearings

 • Execution dispute between Yi Lihong, Wang Runchao, Li Bin, Qi Jingjing, Dong Mingyin, Li Jiaqiong

  Date: 3 pm, October 25, 2018

  Place: Third Court of the Sixth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Contract dispute between DonMingyin, Xian Heju Real Estate Ltd and Liu Guanzhao

  Date: 4:30 pm, October 25, 2018

  Place: Fifth Court of the Sixth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Contract dispute between Shijiazhuang-based Yuxi Park, the Shijiazhuang Municipal Bureau of Landscape, Hebei-based Wanlong Real Property Co, Ltd, Guo Shulin, the people’s government of Shijiazhuang city and Shijiazhuang-based Jinshan Business Plaza Management Co, Ltd

  Date: 9 am, October 24, 2018

  Place: Second Court of the Supreme People’s Court

 • Contract dispute between Grande Holdings Limited, Zhongshan Tomei Shoji Media Co, Ltd, Tomei Shoji Co, Ltd, Toshiba Co, Ltd and Toshiba Hong Kong Ltd

  Date: 9 am, October 24, 2018

  Place: Third Court of the Supreme People’s Court

|<<    |<< Previous Page 11 12 13 Next Page >>|