Home> Scheduled Hearings

 • Private lending dispute between Xinjiang-based Xindiyuan Real Estate Development Co, Ltd, Wu Xuchu, Chen Yu and Hou Liwen

  Date: 9 am, May 9, 2018

  Place: Tenth Court of the Sixth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Equity transfer dispute between Fujian-based San’an Group Co, Ltd and Wang Quancheng

  Date: 9 am, May 9, 2018

  Place: Fourth Court of the Supreme People’s Court

 • Loan contract dispute between Ganzhou-based Jincheng Construction and Development Co, Ltd, Lai Hong, Yang Heping, Xiao Guihong, Xie Huayong, Ganzhou-based Yuntian Industrial Co, Ltd and Ganzhou Development Area Construction and Investment Group Co, Ltd

  Date: 9 am, May 9, 2018

  Place: Fourth Court of the Third Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Obligatory right and debt transfer contract dispute between Ganzhou-based of China Cinda Asset Management Co, Ltd, Qingyang-based Zhilin Real Estate Development Co, Ltd, Qingyang-based Zhilin Industrial Co, Ltd, Zhao Zhilin and Li Xiaomei

  Date: 9 am, May 9, 2018

  Place: Twelfth Court of the Sixth Circuit Court of the Supreme People’s Court

|<<    |<< Previous Page 11 12 13 Next Page >>|