Home> Scheduled Hearings

 • Contract validity dispute between Linggang Minzheng Fuli Petrochemical Co, Ltd and State-run Lingmen Farm in Hainan province

  Date: 9 am, August 25, 2017

  Place: Second Court of the First Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Tort dispute between Li Changzi, Li Wenhuan, Li Laiqin, Li Zirong, Li Xiaogang, Li Erze, Li Jun, Li Ziqing, Li Xiangze, Liu Xiangyun, Li Quanze, Li Guangming, Li Zhiqiang and Li Gangze

  Date: 9 am, August 25, 2017

  Place: Third Court of the Sixth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Engineering construction contract dispute between Baotou Fuyuan branch of Baoshang Bank Co, Ltd, Sichuan Road & Bridge (Group) Co, Ltd, Erdos-based Yineng Road & Bridge Co, Ltd and Inner Mongolia-based Tianjiao Road Engineering Co, Ltd

  Date: 9 am, August 24, 2017

  Place: Sixth Court of the Supreme People’s Court

 • Sales contract dispute between Chengdu branch of China Railway No.2 Group Ruilong Logistics Co, Ltd, Hongya County-based Xinshun Industrial Co, Ltd, Tian Xiangdong, Sichuan-based Zhonghengxin Industrial Co, Ltd and Liu Yezhao

  Date: 9.30 am, August 24, 2017

  Place: Third Court of the Fifth Circuit Court of the Supreme People’s Court

|<<    |<< Previous Page 11 12 13 Next Page >>|