Home> Scheduled Hearings

 • Administrative review dispute between Guangzhou-based Shadong Youli Group Co, Ltd, the Guangzhou Municipal Government, the Guangzhou Land Resources and Housing Bureau and Guangshen Railway Co, Ltd

  Date: 14.30 pm, May 15, 2017

  Place: First Court of the First Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Financial loan contract dispute between Yin Hong, Yuan Xiaobin, Qinghai-based Qingtian Mining Co, Ltd, Jiangsu province Wuxi Municipal Huishan Economic Development Zone Management Council, Qinghai-based Energy Development Co, Ltd and Yutuanshan Colliery of Qinghai-based Energy Development Co, Ltd

  Date: 9 am, May 10, 2017

  Place: Twelfth Court of the Sixth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Construction land use right transfer dispute between Wuxi-based Baoming Real Estate Development Co, Ltd, Jiangsu province, Wuxi Municipal Huishan Economic Development Zone Management Council and Wuxi Municipal Huishan District People’s Government

  Date: 9 am, May 10, 2017

  Place: Seventh Court of the Supreme People’s Court

 • Erroneous execution compensation case of Shenyang-based Tongyong Electromechanical Building Co, Ltd

  Date: 9.30 am, May 10, 2017

  Place: Third Court of the Second Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Private lending contract dispute between Lin Shengxiong and Guizhou Guoyuan Mining Development Co, Ltd

  Date: 14.30 pm, May 10, 2017

  Place: Second Court of the Fifth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Stock right transfer dispute between Tianjin-based Xinmao Investment Co, Ltd, Gansu Huineng New Energy Technology Development Co, Ltd, Jiuquan-based Huineng Wind Power Development Co, Ltd and Gansu-based Xinhui Wind Power Development Co, Ltd

  Date: 9 am, May 9, 2017

  Place: Tenth Court of the Sixth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Contract dispute between Chongqing-based China Sports Investment Co, Ltd and Chongqing-based Mairui Urban Construction&Investment Co, Ltd

  Date: 9.30 am, May 9, 2017

  Place: First Court of the Fifth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Outsider execution dispute between Xi’an-based Shenghe Industrial Co, Ltd, Wang Yi and Xi’an-based Hongqiao Properties Co, Ltd

  Date: 9 am, May 9, 2017

  Place: Seventh Court of the Supreme People’s Court