Home> Scheduled Hearings

 • Debt transfer contract dispute between Zeng Lan, Fan Jian, Jiangxi-based Hengjian Road and Bridge Engineering Ltd and Huang Jilin

  Date: 9 am, Sept 10, 2019

  Place: Fourth Court of the Supreme People's Court

 • Construction contract dispute between Dali-based Huining Real Estate Development Ltd and Hangzhou-based Engineering Construction Ltd

  Date: 9:30 am, Sept 10, 2019

  Place: Second Chamber of the Fifth Circuit Court of the Supreme People's Court

 • Dispute over a computer software development contract between Shanghai-based Weiyan Network Technology Ltd, Shanghai Guangchen Intelligent Technology Ltd and Tu Huaqin

  Date: 2 pm, Sept 10, 2019

  Place: First Chamber of the Intellectual Property Court of the Supreme People's Court

 • Dispute over a joint real estate development contract between Yuan Baogen, Li Haisheng, Yang Cunjin, Shanxi Shijing Real Estate Development Ltd, Shanxi Fuyangtai Real Estate Ltd and Pang Taichang

  Date: 2 pm, Sept 10, 2019

  Place: Grand Chamber of the Fourth Circuit Court of the Supreme People's Court

 • Dispute over a computer software development contract between Zhang Ming and Fuge Anji Network Technology (Beijing) Ltd

  Date: 2:30 pm, Sept 10, 2019

  Place: Fourth Chamber of the Intellectual Property Court of the Supreme People's Court

 • Dispute over the infringement of a utility model patent between Ningbo-based Jingcheng Car Industry Co., Ltd, Beijing Yanrunda Technological Development Ltd and MCI Holland Ltd

  Date: 2:30 pm, Sept 10, 2019

  Place: Tenth Chamber of the Intellectual Property Court of the Supreme People's Court

 • Lending contract dispute between Qiao Zhi, Wang Bingdong, Heilongjiang-based Daiyang Investment Management Ltd, Li Hong, Wang Liang, Wang Tongyueyan and Harbin Qiaoshi Real Estate Development Ltd

  Date: 2:30 pm, Sept 10, 2019

  Place: Second Chamber of the Second Circuit Court of the Supreme People's Court

 • Administrative dispute over the reexamination of the revocation of a trademark between Shanghai-based Three Gun (Group) Ltd, Tianjin-based Chengwei Industry and Trade Ltd and the National Intellectual Property Administration

  Date: 2:30 pm, Sept 10, 2019

  Place: Seventh Court of the Supreme People's Court