Home> Scheduled Hearings

 • Debt assignment transfer dispute between Nanyang Highway Ltd and Zhongyuan Bank Co., Ltd., Nanyang branch

  Date:  9 am, Dec 19, 2018

  Place: The Grande Chamber of the Fourth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Engineering construction contract dispute between Shaanxi-based Jianglin Real Property Ltd, Shaanxi Jianglin Investment Ltd, Shaaxi Jianglin Longteng Real Property Ltd and Shishi Construction Engineering Group Ltd

  Date: 9 am, Dec 19, 2018

  Place: Fifth Court of the Sixth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Loan dispute between Shaanxi Nyuhuang Industry Ltd, Feng Zengqiang, Shi Lili and Chen Ya’e

  Date:  3 pm, Dec 19, 2018

  Place: Third Court of the Sixth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Contract dispute between Shanghai-based Yaxin Electronics Ltd and Shanghai Jiuwei Investment Ltd

  Date: 3 pm, Dec 19, 2018

  Place: Fourth Court of the Third Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Sale contract dispute between China Railway Import & Export Company, Tianjin-based Bositeng International Trade Ltd, Xinjiang Beiwei Yangguang Tomato Production Ltd, Xinjiang Huyanghe Tomato Production Ltd and Xinjiang Liugou Red Tomato Production Ltd

  Date:  3 pm, Dec 19, 2018

  Place: Twelfth Court of the Sixth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Contract dispute between Baoji-based Real Property Management and Development Ltd, China Cinda Asset Management Co., Ltd., Shaanxi office, Shaanxi Baotai Real Property Development Ltd, Baoji Taipingyang Xibu Commercial Ltd, Wuzhou Group Ltd, Shaanxi Baotai Investment Ltd, Li Fuguo, Zhu Li and Li Sha

  Date: 2:50 pm, Dec 19, 2018

  Place: Fifth Court of the Sixth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Execution dispute between Wang Lei, Bank of Communications, Shaanxi branch, Shaanxi Ruilin Real Property Ltd and Sun Jiajun

  Date: 3 pm, Dec 19, 2018

  Place: Tenth Court of the Sixth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Engineering construction contract dispute between Ningxia Minsheng Real Property Ltd, Xu Long, Huachen Construction Group Ltd and Housing and the Urban-development Bureau of Yongning county, Yinchuan city, Ningxia province

  Date:  9 am, Dec 17, 2018

  Place: Twelfth Court of the Sixth Circuit Court of the Supreme People’s Court