Home> Scheduled Hearings

 • Engineering construction contract dispute between Ningxia-based Qinghua Coalification Group Co, Ltd and No.21 Metallurgical Construction Co, Ltd

  Date: 15 pm, September 18, 2017

  Place: Tenth Court of the Sixth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Company interest and liability damage dispute between Zhang Ruihong, Shanxi Fenxi-based Ruitai Energy Group Co, Ltd and Zuoquan County-based Zhangba Coal Mining Co, Ltd

  Date: 9 am, September 14, 2017

  Place: Grand Chamber of the Fourth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Right of use assignment contract dispute between Zhang Ruihong, The Bureau of Land and Resources of Kunming, Yunnan-based Renze Real Estate Development Co, Ltd and Kunming Dianchi National Tourist Resort management committee

  Date: 9.30 am, September 14, 2017

  Place: Second Court of the Fifth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Judgment enforcement dispute between Xinyu City-based Rongxin Real Estate Development Co, Ltd, Jiang Pingtao, Zhang Dangwen and Xinyu-based Lantian Bishui Development Co, Ltd

  Date: 9.30 am, September 14, 2017

  Place: Fourth Court of the Third Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Consolidation agreement dispute between Hunan-based Yongzhou Road &Bridge Construction Co, Ltd, Shanxi-based Yudong Road & Bridge Co, Ltd and Xi’an branch of Shanxi-based Yudong Road & Bridge Co, Ltd

  Date: 14.30 pm, September 14, 2017

  Place: Fifth Court of the Sixth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Credit assignment dispute between Guizhou-based Jiazhujing Coal Mining Co, Ltd, Yang Guo’an and Xu Fei

  Date: 14.30 pm, September 14, 2017

  Place: Second Court of the Fifth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Stock right transfer dispute between Gao Xuedong, Guangdong Xianfeng Mining Group Co, Ltd, Heilongjiang Province Non-Ferrous Metals Geological Survey No.702 Group, Zunhua-based Daxiangdong Mining Co, Ltd and Dongning County-based Daxiangdong Mining Co, Ltd

  Date: 14.30 pm, September 14, 2017

  Place: Fourth Court of the Second Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Loan contract dispute between Guizhou-based Zhongchuantong Materials Co, Ltd, Guizhou branch of Industrial Bank Co, Ltd, Xia Yong, Liu Liqun, Xia Chengjun, Xia Ronggui, Zou Changyou and Liu Yujin

  Date: 9 am, September 13, 2017

  Place: Second Court of the Fifth Circuit Court of the Supreme People’s Court