Home> Scheduled Hearings

 • Agent contract dispute between Guangzhou-based Yinghao International Shipping Agency Co, Ltd and Dongguan-based Henghai Steel Structure Co, Ltd

  Date: 9 am, September 6, 2018

  Place: Third Court of the Supreme People’s Court

 • Contract dispute between Fu-Hau International Co, Ltd, Rising Investment Group Co, Ltd, and Huafa Group

  Date: 9 am, September 6, 2018

  Place: First Court of the Third Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Real property sale contract dispute between Shannxi Fuyan Real Property Co, Ltd, Ma Ping, Wu Xiaochun, Zhang Yan, Shannxi Lijing Catering and Entertainment Co, Ltd and Real Property Co, Ltd of Xian-based Gaoke Group

  Date: 9 am, September 6, 2018

  Place: Twelfth Court of the Sixth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Contract dispute between Xiamen Hengwan Investment Co, Ltd, Luzhou Chuanyuan Real Property Co, Ltd and the government of Jianghe prefecture

  Date: 9 am, September 6, 2018

  Place: Second Court of the Fifth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Dispute between Fude Road and Bridge Investment Co, Ltd, Hubei Huanghuang Express Way Co, Ltd and Hubei Transportation Investment Co, Ltd

  Date: 9 am, September 6, 2018

  Place: Grand Chamber of the Fourth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Contract dispute Heilongjiang Baisheng Anti-Corrosion Project Co, Ltd and Honglu Structure Group Co, Ltd

  Date: 9 am, September 6, 2018

  Place: Third Court of the Second Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Contract dispute between Dongguan-based Xin Tai International Group Co, Ltd, Chongqing Branch of China Cinda Asset Management Co, Ltd, , Chongqing-based Hongshanchuan Photoelectricity Co, Ltd, Zhongshan-based Terjia Electric Heating Products Co, Ltd, Zhongshan-based Hongshanchuan Electricity Products Co, Ltd, Tao Hui, Qin Peiwen, Qin Yuxiang, Deng Jian, Xiao Hemiao, Huang Yuanxiang, Qin Yongfu, Lin Yunmeng, Ran Lin, Qin Xiongying and Ye Lianying

  Date: 9 am, September 6, 2018

  Place: First Court of the Fifth Circuit Court of the Supreme People’s Court

 • Engineering construction contract dispute between Ningxia-based Minsheng Real Estate Co, Ltd, Xu Long, Huachen Construction Group Co, Ltd and Urban and Rural Areas Construction Bureau of Yongning prefecture

  Date: 3 pm, September 6, 2018

  Place: Tenth Court of the Sixth Circuit Court of the Supreme People’s Court