Construction contract dispute between Urumqi Xinxin Hengfa Investment Management Ltd, Cao Zhijie, Ye Xiaodong, Chen Jun, Xinjiang-based Rongshengda Construction Engineering Ltd and Xinjiang-based Gandian Touchen Energy Ltd

Updated : 2019-10-29