Property damage compensation dispute between He Ping, He Qihui, Liao Binhua, Chen Jianhua, Zhao Weibing, Guo Jianming, Zhao Hongbin, Jiangxi-based Binhua Cement Co, Ltd, Jiangxi-based Huaxia Cement Co, Ltd, Jiangxi-based Kunbang White Cement Co, Ltd, Xinyu Municipal People’s Government, Xinyu Municipal Bureau of Commerce, Xinyu High-tech Industrial Development Zone Management Committee and High-tech office of Xinyu Municipal Bureau of Land and Resources

Updated : 2017-11-13